Friday, January 24, 2014

Auto execute VMware tools at startup in Lubuntu 13.10

I noticed that Lubuntu 13.10 has problems starting VMware tools when it is installed as a VM. When you restart the machine, VMware tools are not loaded automatically. So, here's a brief tutorial on how to do that.

Requirements:

A VMware VM with Lubuntu 13.10 (VMware tool work normally in previous versions as far as I saw)
VMware tools already installed. To do that, read this.

Steps:

1. Go to a folder where you'll save a script. I created a folder named "scripts" at /home/jorge:
2. Inside that folder, right click>Create New>Blank File
3. Enter a name for the new file and add the extension ".sh". My file is startvmwaretools.sh
4. Open the file and enter the following lines:

cd /etc/vmware-tools
vmware-user

With that, you are accessing a path and then executing a file that initiates VMware tools. This is the default path. However, if for any reason you installed VMware tools somewhere else, this is the file you are looking for:
5. Once you have your script, you have to make it executable. Go to the folder that contains your script in the UI and then press F4. A terminal will be open there:
Now enter:

sudo chmod +x <filename.sh>

In my case:

sudo chmod +x startvmwaretools.sh

6. In you Lubuntu Desktop go to Start>Preferences>Default applications for LXSession
You'll see the following dialog. Click Autostart:
7. In the textbox below "Manual autostarted applications" enter the full path to your script. Then click Add:
8. Reboot the machine and that's it! Now you should be able to use the clipboard in the VM and other features provided by VMware tools. By the way, this work for any other file that you may want to run at startup.

2 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữtuyệt sắc ở đây Lập Anh thành ai cũng biết đến, không ít công tử muốn lấy nàng nhưng Vân Phỉ Phỉ không để ai vào mắt.

  Ở trong dân gian có truyền thuyết, Nhạc Thành đã ưng ý Vân Phỉ Phỉ tiểu thư, Vân Phỉ Phỉ chính là nữ nhân của Nhạc Thành đại nhân.

  Ở trong đại trạch Nhạc gia, hai người hộ viện đứng ở trước cửa, hai người này đều có thực lực ngũ tinh Đấu Linh.

  - Dừng lại, các ngươi là ai mà dám tới đại trạch Nhạc gia, mau lui ra.

  Bọn họ nhìn thấy sáu thân ảnh tiến tới thì lập tức cất tiếng hỏi.

  Lúc này, sáu luồng thân ảnh từ từ đi tới, trong nháy mắt đã tiến tới hộ viện, trong đó có một người mặc hắc bào, còn năm người còn lại đều mặc hoàng bào.

  - Nói cho ta biết, người nhà Nhạc Thành có phải ở trong đó không?

  ReplyDelete